BYGGA NYTT ELLER BYGGA OM?
GLÖM INTE ATT BESIKTIGA!

REGELBUNDNA KONTROLLER MINSKAR RISKERNA

När du bygger nytt hus eller ändrar din imkanal väsentligt så kräver byggreglerna att du ska beställa en besiktning av imkanalen.

Denna besiktning kan utföras av
oss på Strömsunds Sotningsdistrikt AB.

Vad som där gäller kan du läsa mer om i avsnittet Imkanaler.

FÖR SMÅHUSÄGARE 

Spisfläkten‚ en viktig del av ventilationssystemet som numera är ditt ansvar!

Fram till årsskiftet 2004 var det lagstadgat att spisfläkten med tillhörande imkanal skulle rengöras av sotaren. Denna regel gäller alltså inte längre, och istället har lagstiftaren lagt över ansvaret på dig som fastighetsägare.

Lagförändringen, med ett borttaget krav på rengöring av imkanalen, innebär förstås inte  någon minskad risk för brandspridning. Det brandfarliga flottet, som med tiden samlas i filter och i imkanal, måste fortfarande avlägsnas – både för säkerhet och funktion.

De förändrade reglerna innebär att det är du som fastighetsägare som själv får bedöma om och när flottet ska tas bort. Därmed får du inte längre någon avisering av sotaren. Du kan välja att själv rengöra kanalen eller – precis som förr – låta oss göra jobbet.

Du kan boka tid närhelst du önskar, eller varför inte teckna avtal med oss, så besöker vi dig enligt fastställt intervall. På så vis behöver du inte fundera på när det är dags.

ETT EKONOMISKT OCH EFFEKTIVT ALTERNATIV

I samband med rengöring av spisfläkt och imkanal kan vi även erbjuda en total översyn av din ventilationsanläggning.

Med vårt paket ”Totalrens” rengör vi i alla från- och tilluftskanaler med tillhörande fläktar och aggregat. Så efter vårt besök vet du att inte bara spisfläkten är renare – utan att också inomhusluften är det!

Kontakt