OM OSS

Strömsunds Sotningsdistrikt AB startades i september 2007 och har idag fem stycken anställda. Kunderna finns idag inom hela 
Strömsunds kommun. Företaget är FR2000 certifierad, samt certifierad hos Swedcert.

Strömsunds Sotningsdistrikt AB erbjuder:

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Nyinstallationsbesiktning
  • SSR godkänd besiktning
  • OVK besiktning riksbehörighet
  • Ventilationssanering