VÄLKOMMEN!

Vi utför sotning, brandskyddskontroller, besiktningar, samt ventilationsservice.

Vi är idag 5 st medarbetare som besitter hög
kompetens, ger bra service och jobbar med senaste tekniken.

Vi satsar på kvalitet och långsiktiga relationer!


Telefontider:
Mån-Fredag 08.00-11.00

GDPR / Integritetspolicy

BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och att dess egenskaper huvudsakligen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

LÄS MER >> 

SOTNING 

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse.

LÄS MER >>

BESIKTNING

SSR GODKÄND BESIKTNING är framtaget av Sveriges Skorstens-fejarmästares Riksförbund.

Konceptet bygger på en arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

LÄS MER >>

AKTUELLT

ELDA RÄTT!

okt 10, 2019 |


NÄSTAN HÄLFTEN AV ALLA VILLABRÄNDER ÄR ELDSTADSRELATERADE. 

PÅ ELDARÄTT.SE FINNS ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ELDA SÄKERT I DITT HEM.

UTBILDA DIG GRATIS OM BRANDSÄKERHET I HEMMET PÅ
www.brandskyddsbanken.se eller besök www.eldaratt.se

Brandskyddsföreningen i samarbete med Räddningstjänsten