VÄLKOMMEN!

Vi utför sotning, brandskyddskontroller, besiktningar, samt ventilationsservice.

Vi är idag 5 st medarbetare som besitter hög
kompetens, ger bra service och jobbar med senaste tekniken.

Vi satsar på kvalitet och långsiktiga relationer!


Telefontider:
Mån-Fredag 08.00-11.00

GDPR / Integritetspolicy

BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och att dess egenskaper huvudsakligen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

LÄS MER >> 

SOTNING 

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse.

LÄS MER >>

BESIKTNING

SSR GODKÄND BESIKTNING är framtaget av Sveriges Skorstens-fejarmästares Riksförbund.

Konceptet bygger på en arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

LÄS MER >>

AKTUELLT

TAKSÄKERHET VID SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL

maj 2, 2019 |

Fastighetsägarens ansvar

Om du har en eldstad i bruk räknas din skorsten som ett fast arbetsställe, och det är du
som fastighetsägare som ansvarar för att se till att nödvändiga taksäkerhetsanordningar
finns. Dom ska vara monterade på rätt sätt och väl underhållna. Brister på taksäkerhetsutrustningen
kan vid en brandskyddskontroll leda till eldningsförbud.

Mer information hittar du på Jämtlandsräddningstjänst hemsida:
www.räddningstjänstenjämtland.se